!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Info till Mäklare

Styrelsen ber er att skicka med ev borgensförbindelser, arbetsgivarintyg eller dylikt redan med ansökan om medlemskap (som sänds till Västerås). Detta för att underlätta och påskynda hanteringen av ansökan.

Självklart ska överlåtelseavtalet vara underskrivet av köparen.

Vårt servicecenter har tyvärr råkat ut för att mäklare försökt få igenom avtal som inte är signerade. Kontrollen är nu skärpt och bristfälliga handlingar kommer att returneras för komplettering.

Vi behandlar ansökningar om medlemskap endast på våra möten i arbetsutskottet (AU). Kompletta handlingar måste vara oss tillhanda senast dagen innan AU-mötet. 

Har du några andra frågor kring överlåtelser kontaktar du våra vice värdar Hans Olsson eller Johanna Persson. Du når dem via vårt servicenummer 0771-860 860.

På Riksbyggens:s hemsida, www.riksbyggen.se, finns att läsa ang. överlåtelseprocessen, klicka fram till rubriken Beslut om medlemskap:

http://www.riksbyggen.se/Kontakt/Rad-Svar/Tips-rad/KopSalj/Overlatelseprocessen/

 

Inplanerade AU-möten under 2019

 • 3 januari
 • 7 februari
 • 7 mars
 • 4 april
 • 2 maj
 • 6 juni
 • 27 juni
 • 1 augusti
 • 5 september
 • 3 oktober
 • 7 november
 • 5 december

 

Vi vill påminna om att det är säljarens och mäklarens ansvar att visa köparen var utrymmen som tvättstuga, förråd, föreningslokal m.m. finns.

 

Andrahandsuthyrning

 

Om en köpare funderar på att hyra ut i andra hand behöver en ansökan fyllas i som lämnas/skickas till föreningen för prövning. Man kan bara hyra ut ett år i taget och ny ansökan måste lämnas innan godkänd tid har gått ut om man vill förlänga andrahandsuthyrningen. Maxtid är 4 år för andrahandsuthyrning sedan ska ärendet prövas i hyresnämnden.

Observera att det inte är tillåtet att hyra ut föreningens lägenheter till verksamhet utan endast för bostadsändamål.

Ansökan finns här på vår hemsida under "blanketter".

Ansökningarna behandlas endast vid AU-möten som äger rum en gång per månad, undantag juli månad. Tänk därför på att inte ha för snabbt tillträde och att lämna in din ansökan i tid.

Uppdaterad 2018-12-11 av Styrelsen